Planning

!!!Inschrijven voor het nestje van Choco is beperkt mogelijk!!!

We plaatsen onze pups uitsluitend in onze omgeving met een aanrijtijd van 60min of 70km. 

2018

Deedee; is 20 september bevallen van een 6ling, deze pups zijn al besproken

Choco; is gedekt door Sepp en verwacht half december haar pupjes. Er is nog ruimte in om te schrijven. Rond half februari mogen de pups uitvliegen. Dit is Choco haar laatste nest. 

2019

Noa; verwachten we in februari/april 2019 haar loopsheid en dekking, rond april/juni pupjes welke rond juni/augustus mogen uitvliegen

Doutzen; verwachten we in februari/april 2019  haar loopsheid en dekking, rond april/juni pupjes welke rond juni/augustus mogen uitvliegen

Lucy; word in november 2018 eerst getest of ze geschikt is al als potenciele mamma, mocht dat zo zijn dan zal ze in 2019 pups mogen verwachten 


Deedee


© 2014 - 2018 Awesome Doodles
Site developed and structure maintenance by maindes
Data maintenance by Awesome Doodles